BOLEHNYA MENGENAKAN PAKAIAN SUTERA UNTUK ORANG YANG BERPENYAKIT GATAL-GATAL

807. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. memberikan kelonggaran

kepada az-Zubair dan Abdur Rahman bin 'Auf dalam mengenakan pakaian

sutera karena adanya penyakit gatal-gatal pada kedua orang itu." (Muttafaq 'alaih)